top of page

Inuit Inuulgumit tapkuatlu Ilaagit Talvuna
Qalagjuarniq-19 Havakhautit

I-SPARX inuulguminik katimayinik katimakatigikpaktunik avaakukhimayunik uunipkaliukhimayunik inuup pirgumivuktainik imalu nunalingni ungniguutivuktunik talvuna hilaryuami aniakpaktunik. Uvagutlu naahugiyugutlu naudjutikhunik kanukgitunik tahapkuanit avaakukhimayunik talvanilu uukakvigivuktuukhuniklu ammigaikyumilugit inuulguminik ilaaginiklu talvani Nunavutmi. Atautimiulutalu, uvagutlu naahugiyugutlu ayuikyumiyauyuukhunik kanukgitunik ilingaktikgivuktunik mikharut hilaryuami aniakpaktunik imalu ihuumalukpaktunik iluumi inuuhikliknaktuk tahapkunani Inungni ilaagiktuniklu, pilugit pangnutikhunik pinnahuaklutik nakukgutikhunik ikayutikhunik inuulguminik ilaaginiklu talvuna ayuknakgulluakluni ublumimutlu huli.

Are you a Nunavummiut and interested in working with us on this project? Send us a message below!

Thanks for submitting!

Covid Resilience Inuinnaqtun.png

Click on a powerpoint to learn more:

bottom of page