top of page

Kilamik Ikayuktikhumik Tadja?

Una makpirgakvia havakhimayut hivuniktuidjutait I-SPARX Havakhautit. Havakvit havauhinit KAYAKNAITUUT KATIMADJUTIKAAKGITUT HAUHINIT. Piguvit ilvit hungmidjutigilikhugit aah ihuumalukpalikguvit iluumi aniakpalikhuutit, pitiaklutit takulugit tapkuat havakvinut maliklugit ayuukhaktunik ikayuktit hivayakgianginakgialgit:

Nutaakut Ikayuktit Ayukhaktunik Hivayautikut – hivayaklugu +1 (800) 668-6868

Nutaakut Ikayuktit Ayukhaktunik Hivayautikut, Ayuukhaktunik Titikgakvia Hivayautikut – titikgakvia CONNECT (ATADJUUTIVUKTUNIK) talvani 686868 

Nutaakut Ikayuktit Ayukhaktunik Hivayautikut, Uukakvigilugit Uukakatigiluugit

Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuktit Ayukhaktunik Hivayautikut – hivayuklugu +1 (800) 265-3333

Hivuliuhimayut Nunataknikmun Aviktuinikmun tahapkuatlt Inuit Angniguutivuktunik mikharut Inuuhikgingnaktumik Ikayuktit Ayukhaktunik Hivayaut – hivayaklugug +1 (855) 242-3310

Helping Hands

Atugakhuliuknikmun Nalautakgutaulutiniklu humi Nunatuttukauvuktunik

bottom of page